Szerződési feltételek

Szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ablakproject weboldalt üzemeltető Tóth Project Építésziroda Tervező és Szolgáltató Kft. (székhelye: 9371 Vitnyéd Dózsa György. u.11.; cégjegyzékszáma: 08-09-010856/4; adószáma: 12955804-2-08 ; email elérhetőség: internorm@tothproject.hu, telefonszám: +36 30 658 38 09; továbbiakban: Szolgáltató) és a Tóth Project Építésziroda Tervező és Szolgáltató Kft. által az Ablakproject weboldalon(továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.ablakproject.hu webcímen található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. Az Ablakproject weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. Az Ablakproject weboldal üzemeltetését a Tóth Project Építésziroda Tervező és Szolgáltató Kft. végzi.

Székhely: 9371 Vitnyéd Dózsa György. u.11.
Telefonszám: +36 30 658 38 09
Email: internorm@tothproject.hu

2. Ajánlatkérés, információkérés

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal elérhetőségek rovatában található űrlap segítségével, általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre, szolgáltatásra vonatkozóan információkérést, ajánlatkérést állítsanak össze és a weboldal segítségével az ajánlatkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

2.2. A beérkezett információkéréseket, ajánlatkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, termék tekintetében pontos ajánlatot, részletes információt küldenek az érdeklődőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az írásba foglalt ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

2.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

2.4. A beérkezett információ kéréseket, ajánlat kéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik a megrendelővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, a legyártandó termék tekintetében pontosított ajánlatot és/vagy bővebb információt küldenek az érdeklődőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség időt kell tekinteni.
A felek között a szerződés minden esetben az ajánlat írásos elfogadásával vagy a szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.

3. Egyebek

3.1 Az Ablakproject weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

3.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Ablakproject weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős az Ablakproject weboldalhoz való kapcsolódásáért és az Ablakproject weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

3.3 Az Ablakproject weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél az Ablakproject weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

3.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Győri Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.

3.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Kapuvár, 2016.07.01.

Szerződési feltételek